זײַ אַ פֿרײַװיליקער | volunteer / by Sandra Fox

טײַערע פֿרײַנד 
 װײַבערטײַטש זוכט מענטשען װאָס קענען העלפֿן טראַנסקריבירן עפּיזאָדן, כדי אז די צוהערערס וואָס זײַנען אָנהייבערס צו ייִדיש קענען בעסער פארשטיין דער פּראָגראם
 אױב מען איז גרייט צו העלפֿן, קען מען זיך פֿאַרשרײַבן דאָ. אַ שײַנעם דאַנק
 
סאָסיע